Portheine Zorg
Michael Portheine
Gediplomeerd maatschappelijk werker

(K.v.K. 653 710 89)

Begeleiding op basis van PGB (persoonsgebonden budget)

  • Ik lever begeleiding aan mensen die problemen ondervinden op psychisch, psycho-sociaal en psychiatrisch gebied, op financieel/administratief gebied en aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. In sommige gevallen ook aan mensen met een lichamelijke beperking. In deze begeleiding staat de cliënt centraal.
  • Ook begeleiding op WMO PGB en op ZIN basis: hulp bij huishoudelijke werkzaamheden en persoonlijke verzorging door een betrokken en ervaren medewerkster. Zij is opgeleid tot agogisch medewerkster en heeft dus ook aandacht voor uw gevoelens en u kunt ook uw verhaal bij haar kwijt
  • Jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met allerlei problematiek voortkomende uit bijvoorbeeld autisme, PDD-NOS, schizofrenie, ADHD, fobieën, borderline, financiële schulden of sociaal isolement. Ik begeleid op een coachende wijze, waarbij ik uitga van de problemen die jij ondervind en jouw mogelijkheden om jouw kwaliteiten optimaal te benutten en zo mogelijk verder te ontwikkelen.
  • Geen 9 tot 5 mentaliteit maar ook bijvoorbeeld ’s avonds of in de weekends begeleiding als dat gewenst of noodzakelijk is.
  • Mijn begeleiding gaat uit van betrokkenheid en persoonlijke benadering. Door coaching begeleid ik mensen naar: meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld, een meer assertieve houding, betere sociale vaardigheden, meer contacten, minder angsten, betere praktische resultaten, zoals schuldenvrij worden, meer overzicht over eigen huishouding en leven, kortom naar meer zelfredzaamheid.